logo b llibertari
llibertari

12 de novembre 16h.30 | “La violència de la desigualtat” a la Ruda

xerradadesigualtats

Som capaces d’acollir a milions de turistes cada any i en canvi som incapaces d’acollir a desenes de milers de persones refugiades que fugen de la mort i la guerra. Per què? És fonamental ressaltar el component social de la violència, i en el cas que ens ocupa, el de la violència de la desigualtat. Un cop es posa en marxa l’engranatge de la desigualtat, ja tenim el terreny a punt per a l’exercici de la violència, amb tot el seu pes, sobre aquelles persones i col·lectius més vulnerables, que en comptes de trobar protecció, queden a la deriva d’una realitat dicotòmica:  aquella que les hipervisibilitza i castiga, o bé aquella que les invisibilitza a través de la indiferència.

La xerrada intentarà aportar idees per conèixer millor com s’articulen els dispositius de control social que recauen sobre determinades persones i grups de persones, des de l’estudi de casos centrats en la meva experiència com a educadora i antropòloga recollida al llarg dels darrers 16 anys.