logo b llibertari
llibertari

Berga es mou

“BERGA ES MOU” PER LA CULTURA

I L’AJUNTAMENT QUÈ?

PLATAFORMA D’ASSOCIACIONS CULTURALS I JUVENILS DE BERGA

LLUITEM PER LA CULTURA, LLUITEM PER LA JUSTÍCIA

Primer text:

Plataforma d’Associacions Culturals i juvenils de Berga
bergaesmou@hotmail.com
Qui som: Som diverses entitats i associacions culturals i juvenils, privades i sense ànim de lucre, de la ciutat de Berga, que patint unes problemàtiques comuns hem decidit associar-nos. Els problemes comuns que tenim provenen de la nostra relació amb l’Ajuntament de Berga, el qual no es caracteritza precisament per donar massa suport a aquestes entitats, sinó tot el contrari, ens posa traves a tots els nivells.
Aquesta actitud cega, autoritària i mancada de pràctica democràtica és deplorable i patètica, i volem fer-la pública.
Per tant, exigim:
1.- Un canvi d’actitud de l’Ajuntament, en especial de les regidories de Cultura i Joventut.
2.- L’exempció d’impostos aplicats a activitats precisament destinades a la gestió econòmica de les entitats.
3.- Més suport econòmic per a les entitats culturals i juvenils que, sense ànim de lucre i amb molt d’esforç econòmic i personal, són la base indiscutible de la cultura berguedana. Suport econòmic que no es pot desvincular de l’exempció d’impostos.
4.- Que qualsevol resposta de l’Ajuntament vagi adreçada a la Plataforma –per correu electrònic-  i no a qualsevol de les entitats o membres que la componen.
5.- Canvis profunds en les actituds i les normatives municipals. No ens conformem amb solucions temporals ni actituds caciquils ni paternalistes.
6.- La present plataforma queda oberta a noves iniciatives, en funció de la voluntat dels seus membres.
Formen part de “Berga es mou”: Casal Panxo, Casal Moragues, Centre d’Estudis Josep Ester Borràs, Associació Columna Terra i Llibertat, Ateneu Llibertari del Berguedà, Berguedana de Jazz, Pèsol Negre, Maulets, JERC, CEPC i Associació de Parats.
Segon text:

“Berga es mou”

Plataforma d’Associacions Culturals i Juvenils de Berga

 “Berga es mou” és una plataforma d’associacions juvenils i associacions culturals de Berga. Aquestes entitats són privades, sense cap ànim de lucre i duen a terme una continuada i intensa tasca cultural en benefici de totes les persones de la ciutat i comarca. L’activitat d’aquestes entitats privades, culturals i sense ànim de lucre de la ciutat de Berga és sens dubte d’interès i benefici públic.

 Aquestes associacions, patint unes problemàtiques comunes vam decidir associar-nos. La problemàtica principal i inicial era que el finançament d’aquestes entitats culturals i sense ànim de lucre no és gens fàcil i té una base fonamental en les parades que la majoria d’aquestes associacions acostumem a muntar per Patum al vall. Per poder instal·lar les esmentades parades veníem pagant a l’Ajuntament de Berga una fiança i el corresponent impost per l’ocupació de la via pública. Tenint en compte la naturalesa de les associacions i de l’activitat que realitzen, consideraven del tot injust pagar aquest impost.

Per resoldre aquest problema vam presentar l’octubre de 2001 una instància a l’Ajuntament de Berga sol·licitant l’exempció d’impostos. Havent passat més de dos mesos –i després d’insistir-, se’ns va respondre negativament a les nostres peticions.

Aleshores es va constituir la plataforma pròpiament dita per unir esforços, fer pública la situació i poder arribar a aconseguir les nostres legitimes –i d’altrabanda lògiques- demandes. La plataforma va redactar un text inicial, però desprès de dues assemblees generals i públiques, es va posar de manifest que una de les associacions deixava d’estar interessada en la plataforma i optava per insistir en algunes de les demandes per mitjà del “Consell de Joves”. Per tant, Casal Panxo –de moment i pel que sembla- ha deixat la plataforma, però la resta d’associacions veient la necessitat d’unir-nos per aconseguir el que és just, decidim tirar endavant amb “Berga es mou”.

A més ara ampliem les nostres demandes, posant sobre la taula els diversos problemes que ens afecten i que està en mans de l’Ajuntament de Berga que es puguin resoldre.

D’aquesta manera expliquem el perquè de “Berga es mou”, qui som i què exigim a l’Ajuntament de Berga (primer es va sol·licitar via instància, ara ho exigim públicament).
Què, exigim:

1.- L’exempció total d’impostos. En especial els aplicats a activitats precisament destinades a la gestió econòmica de les entitats, com per exemple les parades muntades per Patum o altres activitats que es puguin desenvolupar.

2.- Més suport econòmic per a les entitats culturals i juvenils que ho sol·licitin. Recordem que som entitats sense ànim de lucre i que amb molt d’esforç econòmic i personal, som la base indiscutible de la cultura berguedana. Aquest suport econòmic no es pot desvincular de l’exempció d’impostos.

3.- Que l’assegurança municipal cobreixi les possibles assegurances que ens reclamen quan organitzem alguns actes públics.

4.- Que l’Ajuntament de Berga es responsabilitzi de muntar totalment els escenaris quan alguna entitat ho sol·liciti, i que aquests escenaris es corresponguin a les característiques de les activitats que es pensen dur a terme.

5.- La supressió de les fiances econòmiques que l’Ajuntament cobra quan realitzem activitats, ja que cada entitat ja es responsabilitza dels actes que realitza (com entitats legals que som). Actualment poden arribar a passar molts mesos abans no es retornin les esmentades fiances, quan una setmana després de l’activitat hauríem d’haver pogut recuperar els diners dipositats en concepte de fiança.

6.- Agilitzar tots els processos burocràtics que estem obligats a dur a terme a l’Ajuntament de Berga, des de la resposta d’instàncies fins a qualsevol altre tràmit. Volem que s’acabi aquest assetjament burocràtic que, en ocasions, suposa tractar amb l’Ajuntament de Berga.

7.- Que s’ampliïn els horaris de la Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet, ja que els caps de setmana i festius quan els estudiants berguedans tornen a Berga, està la major part del temps tancada.

8.- Un espai allunyat del nucli urbà que permeti realitzar assajos dels grups musicals locals, concerts i activitats diverses.

9.- Canvis profunds en les actituds i les normatives municipals. No ens conformem amb solucions temporals ni actituds caciquils ni paternalistes. La solució d’aquest problemes s’ha de reflectir en les normatives municipals i en els fets.

SIGNEN: Casal Moragues, J.E.R.C., Berguedana de Jazz, Centre d’Estudis Josep Ester Borràs, Associació Columna Terra i Llibertat, Ateneu Llibertari del Berguedà i Associació de Parats.

 

Campanya i resultats:

 

CAMPANYA I RESULTATS:

 

Durant alguns mesos es va dur una constant campanya d’enganxada de cartells i pancartes, instàncies a l’Ajuntament, queixes en actes públics, etcètera.

 

El pes de la campanya el van dur persones del Centre d’Estudis Josep Ester Borràs, de l’Associació Cultural Columna Terra i Llibertat del Casal Moragues i de l’Ateneu Llibertari del Berguedà.

 

El regidor de cultura en aquells moments, el senyor Josep Xoy es va comprometre a democratitzar l’accés als recursos municipals, a augmentar l’eficàcia en els tràmits municipals, a ser més sensible a les nostres necessitats i tot i que no retirava les taxes per ocupació de la vía pública cobrades a les associacions sense ànim de lucre, les reduiria fent dos taxes diferenciades en funció si es tractava d’una associació cultural sense ànim de lucre o una empresa. Tot va quedar en paper mullat.

 

Finalment, el canvi de normativa municipal respecte l’impost d’ocupació de la via pública ha estat fet pel nou govern socialista i la regidora Encarna Sánchez. Pel que fa a la resta de coses sembla que haurien de millorar a partir del pla d’acció cultural engegat per en Xoy, però està clar que des del poder no es canvia res en favor de la cultura si no és aquesta la que exigeix els canvis.