logo b llibertari
llibertari

Comunicat de la CGT sobre l’Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà

Des de la Secció sindical de la CGT a l’Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà ens adrecem a l’opinió pública per posar en coneixement els següents fets:

Ja des de la nostra constitució com a secció sindical, fa un any l’empresa ha intentat entorpir la nostra acció sindical, primer negant l’existència de la nostra secció i després utilitzant altres sindicats oficials per impugnar les eleccions sindicals on vam obtenir representació al servei on ens presentàvem. De la mateixa manera l’empresa va amenaçar a la nostra delegada de secció per informar de la vaga general feminista de l’any passat, cosa que ja vam denunciar públicament.

Un cop amb representació a un dels serveis de l’entitat vam plantejar una bateria de reivindicacions i vam demanar tot el que tenim dret a demanar com a representants de les treballadores per tal de conèixer també la situació econòmica real de l’entitat. En aquest sentit la documentació que se’ns va facilitar al seu moment no respon en absolut a la situació econòmica amb la que es troba l’entitat a dia d’avui. De fet encara no tenim coneixement real de la situació econòmica malgrat tenir-ne dret com a representats de les treballadores. Ens trobem que l’antiga gerent la Fina Canal, ferma opositora a la nostra feina sindical, a part de no informar de la situació econòmica real de l’empresa, a dia d’avui no ha fet traspàs a la nova junta gestora perquè pugui assumir la situació de caos que ha deixat com a herència. Denunciem aquesta mala gestió i falta de transparència per part de la Fina Canal que ha portat l’entitat a la situació en la que es troba a l’actualitat. La conseqüència directa d’aquesta gestió a dia d’avui és que les treballadores de l’empresa (excepte l’escola) no hem cobrat la paga extra de nadal que ens toca segons conveni. De la mateixa manera des de l’empresa se’ns ha informat que no hi ha diners per seguir pagant les nòmines. També volem denunciar que les treballadores del Centre Especial de Treball del Taller Coloma, gestionat per la Carme Valletbó, també s’han vist afectades per aquesta situació i no han vist reflectit l’augment del salari mínim interprofessional (que ha passat a 900 euros a partir de l’1 de gener) en la nòmina de gener tal i com toca per llei.

Com a professionals de l’àmbit social no només ens preocupa la nostra situació com a treballadores sinó com aquesta mala gestió està repercutint i repercutirà al col·lectiu a qui atenem així com a les seves famílies.

Des de la Secció sindical ens preguntem com hem arribat fins aquí i demanem responsabilitats.

Com a treballadores hem iniciat els tràmits per defensar els nostres drets a nivell legal i òbviament no descartem altres mesures de pressió si aquesta situació no canvia.

La nostra arma és la solidaritat.

Berga, 11/02/2019

Secció Sindical de CGT a l’Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà