logo b llibertari
llibertari

Comunicat de la Secció Sindical a l’Associació ProDismunïts Psíquics del Berguedà

Des de la secció sindical de la CGT a l’Associació ProDismunïts Psíquics del Berguedà ens tornem a adreçar a l’opinió pública per explicar la situació actual de l’entitat i el nostre malestar com a treballadores:
Com ja vam explicar en l’anterior comunicat, a causa d’una mala gestió, el Desembre del 2018 se’ns va comunicar que no es podia pagar la paga extra i que no hi havia diners per continuar pagant nòmines. A dia d’avui la nova Junta en comptes de demanar responsabilitats per haver permès aquesta situació, critica i retreu a les treballadores, que estan aguantant el deute, no aportar propostes per tirar endavant amb els serveis com si la responsabilitat fos nostra, fet que trobem injust i insultant.
El 10 d’Abril se’ns va presentar un pla de viabilitat, que en realitat era un pla de xoc. El qual no ha tirat endavant, ja que era imprescindible un crèdit que l’Institut Català de Finances no ha donat, per la falta de viabilitat de l’entitat.
En conseqüència l’entitat ha anat acumulant un deute amb les treballadores, concretament (paga extra desembre 2018, un percentatge de les nòmines del mes de Febrer, Març i Abril, la paga extra de Juny 2019 i algunes quitances) que a dia d’avui encara no s’ha resolt com es tornarà. I degut a l’increment del salari mínim interprofessional, l’entiat també ha acumulat un deute amb les treballadores de CET que tampoc s’ha solucionat. A més a més, hi ha la possibilitat que no cobrem l’extra de Desembre 2019 si la situació no millora. Actualment depenem dels diners públics que no arriben. Nosaltres entenem que per part de l’administració s’exigeixi transparència en la gestió econòmica de l’entitat, nosaltres també ho exigim, ja que l’Associació és una entitat privada que s’ha rebentat els diners mal gestionant-los, però les usuàries i les treballadores no en tenim la culpa, nosaltres realitzem un servei públic i sense ànim de lucre.
Com a resultat de tot això, hi ha hagut una reestructuració en alguns serveis de l’entitat, veient-se perjudicada la qualitat de la intervenció amb les persones usuàries i fomentant en alguns casos estrès laboral a les treballadores.
En definitiva, entre l’herència nefasta que ha deixat l’antiga gestió, la poca transparència de la nova quan no es facilita tota la informació, i uns diners que no arriben per part de l’administració, ens trobem amb unes treballadores que se’ls deu una part important del seu sou anual (incloses les treballadores de CET) i persones usuàries rebent una atenció de baixa qualitat per la falta de recursos per invertir en els serveis.
Ja en tenim prou d’aquesta situació, portem gairebé un any en aquesta situació, volem canvis ja!! Ni les treballadores ni les usuàries, ni les famílies no tenim per què pagar la mala gestió. Exigim a les persones responsables que facin la seva feina amb transparència i resultats.

Secció Sindical de la CGT, a la l’Associació ProDismunïts Psíquics del Berguedà.
Berga, 13 de novembre del 2019