logo b llibertari
llibertari

Cuidomus: la nova marca de Monserveis des d’on pretenen seguir explotant amb impunitat

Multada amb 735.000 euros per Inspecció de Treball per tenir 52 persones treballant sense contracte Monserveis s’ha enriquit explotant a les persones en situació de més vulnerabilitat: dones migrants i sense papers. Actualment, els responsables de l’empresa pretenen el·ludir les sancions i seguir amb les seves pràctiques esclavistes a través de Cuidomus, empresa pantalla a qui han trasferit els clients de Monserveis i administrada per la jove d’un dels màxims responsables de Monserveis. Els responsables d’aquestes pràctiques per acció o per col·laboració tenen noms i cognom: Xavier Pubill Cunill, Eduard Flores Suero, Eva Serrat Sanjuán, Judith Domingo Sorribes, i Lluís Galleguet de la UGT.

Durant el mes d’agost de 2018 la CGT del Berguedà va tenir un conflicte amb l’empresa Monserveis (Solubages SL) dedicada a l’atenció domiciliària per un acomiadament i un deute a una treballadora. La companya treballava sense contracte 60 hores setmanals per 350 euros mensuals, el que evidenciava una situació d’explotació salvatge. Des del sindicat es va anar a parlar amb l’amo Xavier Pubill i es va aconseguir, mitjançant l’acció directe que se li pagués el què li pertocava segons conveni. A partir d’aquest cas el sindicat va descobrir que l’empresa s’enriquia bàsicament amb l’explotació laboral de persones en situació vulnerable: dones immigrants sense papers. Jornades interminables, condicions laborals d’explotació i sous de misèria no eren una anècdota sinó una pràctica habitual. És per això que es va denunciar a l’empresa a la Inspecció de Treball, es va fer una nota pública i es va començar a assenyalar públicament les pràctiques esclavistes d’aquesta empresa amb una acció a la seu de l’empresa a Berga en el marc del 8 de març del 2019.

“L’octubre de 2020 Monserveis es declarava voluntàriament en concurs d’acreedors coincidint amb la creació de l’empresa Cuidomus S.L administrada per Judith Domingo Sorribes, la jove de l’Eduardo Flores. ”

Uns mesos després de la primera acció i un any després de la denúncia la Inspecció de Treball feia un comunicat públic: l’empresa seria multada amb 735.000 euros i el cas passaria a la fiscalia. Inspecció de treball havia pogut comprovar com «l’empresa tenia més de 50 persones treballant sense estar donades d’alta a la Seguretat Social (han pogut acreditar-ne 52). De les quals 30 no tenien permís de residència ni de treball.» Diverses treballadores que estaven en situació irregular van poder començar els tràmits per aconseguir regularitzar la seva situació ja que l’informe d’inspecció de treball certificava l’existència d’una relació laboral de més de 6 mesos, fet imprescindible per aconseguir l’informe d’arrelament laboral via llei d’estrangeria.

El sector de l’atenció domiciliària el configuren majoritàriament dones que treballen en domicilis particulars sense cap connexió entre sí, això dificulta la comunicació entre elles i per tant l’organització sindical. És per això que des de la CGT es van fer diverses crides per les xarxes socials a les treballadores de l’empresa a organitzar-se.  D’aquesta manera es va poder parlar amb desenes de treballadores i extreballadores i es va comprovar com, malgrat la multa interposada per inspecció de treball, l’empresa seguia endavant amb les seves pràctiques d’explotació més descarnada. Les assemblees de treballadores van ser imprescindibles per la lluita ja que trencaven amb la por i amb l’aïllament que només beneficiava a l’empresa. Un dels objectius principals era aconseguir certificar la relació laboral del màxim de companyes per tal que treballadores i extreballadores de Monserveis poguéssin aconseguir regularitzar la seva situació legal.

L’octubre es constituïa la Secció Sindical de la CGT a l’empresa Monserveis ja que finalment les companyes s’animaven a organitzar-se i a lluitar des de dins de l’empresa. La Secció la conformaven tan persones amb papers com persones que no en tenien. La complicitat entre unes i altres va ser clau per dur a terme la lluita i que aquesta s’allargués en el temps. Malgrat la diversitat els objectius eren clars: per una banda aconseguir que el màxim de persones es poguessin regularitzar i per l’altra acabar amb les pràctiques esclavistes d’aquesta empresa. El primer que es va fer va ser comunicar l’existència de la secció i presentar a l’empresa una taula reivindicativa amb les següents demandes: alta de totes les trebaladores a la seguretat social i en base a les hores reals que feien, cobrar segons marca el conveni i per la categoria real de la qual treballaven i pagament dels deutes d’un any. L’endemà de comunicar la creació de la secció l’empresa va acomiadar a la Lorena, la delegada sindical, que no tenia papers, i amb l’objectiu de negar la relació laboral. Tanmateix, la relació laboral ja havia estat demostrada per l’administració gràcies a una denuncia interposada amb anterioritat. Arran de l’acomiadament es va reactivar la lluita legal i sindical, amb notes de premsa i concentracions a les seus de Manresa i Berga on treballadores, solidàries i membres de col·lectius anticapitalistes locals van seguir denunciant l’explotació i exigint la readmissió de la delegada.

El ressò de la lluita i el boca orella va fer que nombroses dones es possessin en contacte amb la CGT i passessin a organitzar-se. Això va donar múscul a la lluita i es van poder denunciar 29 casos més d’explotació laboral, la majoria de dones sense papers. Paral·lelament els mitjans de comunicació s’interessaven pel cas i l’Ajuntament de Manresa suspenia l’homologació a Monserveis per prestar el servei d’atenció a domicili Xec Servei.

El mes de novembre de 2019 la UGT de Manresa a través de Lluís Galleguet – el seu comercial a la Catalunya central– pactava unes eleccions sindicals amb l’empresa on triaven tres delegats de personal, una d’elles l’Eva Serrat Sanjuán esposa de Xavier Pubill Cunill, gerent i amo de Monserveis, junt amb el seu soci Eduard Flores Suero. La Maniobra de l’empresa ,amb l’ajuda de la UGT, no era menor, doncs per una banda volien desactivar la lluita sindical però per l’altra tenir un delegat de personal messell és essencial per facilitar el tancament d’una empresa. La CGT va denunciar la maniobra tanmateix, aquest cop, l’empresa se sortia amb la seva.

El mes de desembre de 2019 la CGT denunciava el cas a la Fiscalia de Manresa, la qual deriva el cas al jutjat número 2 de Manresa i es personava com acusació particular.

Malgrat la maniobra de l’empresa i la UGT i l’acomiadament de la Lorena, l’Hortènsia, treballadora amb papers, li agafava el relleu com a delegada i la secció sindical seguia plantant cara, cosa que faria fins al tancament. Així, durant el mes de febrer i març de 2020 es va seguir lluitant pel compliment de la taula reivindicativa. Sobretot perquè es cotitzessin les hores reals i amb la categoria que pertocava. Això es va guanyar en l’únic judici que hi ha hagut fins a dia d’avui. Tanmateix, tres companyes de la secció van ser acomiadades i el sindicat va posar la denúncia corresponent per tractar-se d’acomiadaments nuls. De la mateixa manera, i una vegada més, en el marc de la vaga feminista convocada per CGT, el 7 de març a Berga i el 8 a Berga i a Manresa s’assenyalava l’empresa Monserveis amb accions simultànies a les respectives seus en les dues capitals de comarca.

Durant la primera onada de la pandèmia, la Secció, gràcies a l’acció sindical, va aconseguir que l’empresa facilités els EPI’s a les treballadores i que es sancionés a l’empresa per aquest fet.

El mes de maig els explotadors de Monserveis (Solubages) per evitar pagar els seus deutes amb les treballadores (i que els pagui FOGASA) així com les multes d’Inspecció planegen tancar l’empresa però quedar-se amb el negoci creant una nova empresa a qui tranferiran els clients. Amb comptagotes ja havien passat clients de Solubages a Eduardo Flores. Però calia fer-ho amb tots els clients. En aquest sentit es crea Cuidomus i Unicuida (Activa’t Domiciaria SL). La jugada era clara i la CGT va denunciar-ho a la Inspecció de Treball, al carrer i a Fiscalia l’octubre de 2020.

L’octubre de 2020 l’empresa es declarava voluntàriament en concurs d’acreedors coincidint amb la creació de l’empresa Cuidomus S.L administrada per Judith Domingo Sorribes, la jove de l’Eduardo Flores. Durant el mes de desembre Xavier Pubill Cunill i l’Eduardo Flores informaven a través del segon delegat de la UGT que l’empresa faria un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) i tancaria i el 28 de desembre informava que una empresa estava interessada a comprar Solubages SL. Tal i com el sindicat ja havia denunciat.

Seguint amb la jugada, i després de l’impagament del 50% del salari durant el mes de desembre, gener i febrer l’empresa anuncia el seu tancament. El delegat de personal d’UGT anuncia la subrogació de les persones treballadores que a partir del 1 de març passen a treballar per Cuidomus. S.L, amb domicili a Carrer del Bruc 80-82 de Manresa i administrada per la jove de l’Eduardo Flores. Amb aquesta jugada pretenen tancar el cercle i tornar a l’inici, desfent-se de  les multes, els deutes i seguir visquent a costa de les més vulnerables. Però si l’explotació segueix també ho farà la lluita.

Més enllà de Monserveis cal tenir present que l’explotació d’aquestes persones és la conseqüència d’un sistema que ho permet i una societat que ho accepta. La llei d’estrangeria deixa a bona part de la població en una situació de negació de drets, això és aprofitat pels empresaris per explotar-les amb un marge de beneficis ingent. Per acció del patriarcat la societat mira cap a una altra banda perquè els treballs de cura, altament feminitzats, són imprescindibles per la societat, però molt poc valorats. (També els d’aquelles que ho fan amb papers). I també tenim la impunitat que brinda el sistema a aquestes pràctiques esclavistes, perquè a dia d’avui i mentres llegeixes aquestes línies els explotadors de Monserveis segueixen vivint de l’explotació, ara a través de Cuidomus.

A falta de no pocs judicis (tan penals com laborals) encara és d’hora per fer un balanç de la lluita. Una lluita que encara no ha acabat i que seguirà fins a erradicar les pràctiques  esclavistes d’explotadors com els de Monserveis i el sistema que les permet. El que sí que és clar és que, de moment, onze companyes hauran aconseguit regularitzar la seva situació.

Algunes dades

· 14 denúncies a Inspecció de Treball, denunciant 30 casos (a part dels casos que va trobar la fiscalia amb la primera denúncia genèrica que va fer la CGT).

· 10 demandes als jutjats socials demandant 16 casos.

· 1 demanda a fiscalia on som acusació particular.

· 3 concentracions de protesta a Manresa.

· 5  concentracions de protesta a Berga.

· 11 persones estan tramitant els seus papers de residència gràcies a les denúncies.

· Una treballadora ha hagut de ser donada d’alta per les hores reals que realitza a partir d’una Inspecció de treball.

· La Secció va obligar l’empresa a donar els EPI.

· L’únic judici celebrat a dia d’avui l’ha guanyat la treballadora.

Arrelament laboral

Arran de les denúncies a Inspecció de Treball i la lluita col·lectiva moltes treballadores de Monserveis estan tramitant els seus papers de residència. La via per regularitzar-se es a través de l’arrelament laboral. Però què és? segons fonts del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions:

“És una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals que es podrà concedir a ciutadans estrangers que es trobin a Espanya i hagin tingut relacions laborals durant un mínim de sis mesos.”

Requisits

· No ser ciutadà d’un Estat de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu o de Suïssa, o familiar de ciutadans d’aquests països als quals els sigui aplicable el règim de ciutadà de la Unió.

· No tenir antecedents penals.

· No tenir prohibida l’entrada a Espanya.

· Haver romàs amb caràcter continuat a Espanya durant un període mínim de dos anys.

· Poder demostrar l’existència de relacions laborals d’una durada no inferior a sis mesos.