logo b llibertari
llibertari

Divendres al mercat municipal de Berga: LaBanda comença a caminar

LaBanda és una botiga d’aliments frescos, autòctons i ecològics i és un projecte d’auto-ocupació. “Anarquía Ara” que diríem algunes. S’inaugura doncs, a Berga la primera botiga d’aliments frescos, autòctons i ecològics com a projecte d’auto-ocupació.

Divendres 3 d’agost (tot el dia)
Mercat municipal de Berga

Sabem el què mengem?

LaBanda és un projecte d’auto-ocupació, un projecte cooperatiu destinada la producció, distribució i venda directa d’aliments frescos, elaborats i altres productes artesanals, autòctons i ecològics des d’una parada al mercat municipal de Berga.

Aspirem a un sou digne, a generar un espai d’aprenentatge, educació i informació al voltant de la cultura agroecològica i el consum responsable i crític, volem tendir a les relacions directes, contribuint a generar xarxa de productors i consum, oferint un espai de trobada, i quan calgui, fent de mitjancers entre unes i altres.

Volem oferir salut i qualitat, difondre cultures alimentàries diverses, proposar una economia social des del treball horitzontal i les relacions laborals justes i igualitàries sobre els productes que oferim.

Recolzem el mercat local vers les grans superfícies comercials, corporacions i multinacionals de l’alimentació, fent visible l’origen, el procés d’elaboració, les condicions de treball i de producció d’allò que mengem… per poder cuinar amb criteri!

Per tot això no ens plantegem una botiga sota criteris de competència, sinó des de la complicitat i cooperació amb els projectes afins.

Lavanda aromàtica, armada de raons, abraçarà projectes i persones disposades a canviar l’estat de les coses des de les coses de l’estat.

Que comenci la música!.

labanda@berguedallibertari.org

Berga, juny de 2007

LaBanda/laVanda