logo b llibertari
llibertari

Nou Berguedà Llibertari

Estem treballant per fer un portal antiautoritari de les comarques del Bages i el Berguedà. Però mentre el nou portal no veu la llum, aquest lloc web que veus és el nou Berguedà Llibertari. Més senzill que l’anterior però esperem que sigui més funcional. Aquest web és senzill però pràctic, hi ha les funcions bàsiques i els enllaços a les informacions més importants. Podeu enviar notícies o ampliar-les per mitjà dels comentaris. Els usuaris i els enllaços de l’antic web del Berguedà Llibertari aquí no hi són o no es fan servir, però s’han exportat al que serà el nou web del Berguedà i del Bages. Per qualsevol proposta envieu un correu electrònic a jefeindio@berguedallibertari.org