logo b llibertari
llibertari

La CGT davant el nou conveni de la Creu Roja

La secció sindical de la CGT a la província de Barcelona ha estat renovada i ara està impulsada per la CGT del Berguedà. Davant del preacord del conveni de la província de Barcelona la Secció ha emès el seu primer comunicat que reproduïm a continuació:

En primer lloc volem fer-vos coneixedores de l’existència d’una nova força sindical a l’empresa, la CGT, que des d’aquest passat novembre compta amb una secció sindical a la província de Barcelona en clar procés d’expansió. Des de la CGT entenem el sindicalisme com una eina de lluita basada en la solidaritat i ajuda mútua entre iguals, lluny de delegacionismes i pactes entre bastidors. En aquest sentit i davant del preacord del conveni de Barcelona volem fer públic les  nostres valoracions del document properament sotmès a votació: 

Caldrà estar atents a la implementació de la nova classificació professional que es relativament equivalent al conveni d’acció social. Caldrà doncs estar atents a les equivalències que es facin i que no siguin a la baixa, amb la repercussió que tindria en categoria professional i salarialment. 

També volem manifestar el nostre rebuig a la doble escala salarial que suposarà la reducció de salari per a les noves treballadores que ingressin de nou i que abans eren regides pel Conveni de Sanitat Privada. A aquestes noves incorporacions no se’ls aplicarà el complement Ad Personam i per tant suposa una discriminació totalment injusta cap a elles. 

De la mateixa manera detectem una pujada salarial insignificant de 0,8% el 2018 i 0,8% el 2019 que no s’ajusta ni tant sols a la pujada de l’IPC (que el 2017 va ser de 1,6%) i que a la pràctica significa una clara i continuada pèrdua de poder adquisitiu.  

Veiem millora en les incapacitats temporals que passen a ser el 100% del salari mensual des del primer dia de baixa. 

També veiem millora quant a llicencies i permisos ja que es disposaria de 2 dies d’assumptes propis no recuperables i sumats a la jornada de treball. En aquest sentit també es gaudiria d’un dia addicional per festiu, a gaudir per setmana santa i un altre per nadal. 

Quant als complements salarials no hi ha un desenvolupament clar sobre la proposta. Els entenem discrecionals i opacs i basats en pactes individuals i no revalorables.  

Finalment apuntar que des de la secció sindical de CGT som conscients que la lluita es el camí per millorar les condicions materials també al nostre lloc de treball. Per això emplacem a les treballadores a organitzar-se i ser part activa en la defensa dels nostres drets. 

Si ningú treballa per tu, que ningú decideixi per tu. 

Per més informació: