logo b llibertari
llibertari

PAHC Berguedà: hi haurà més ocupacions

ocupacio

Aquest matí de dilluns, 26 de gener, la PAHC Berguedà ha ocupat l’Ajuntament de Puig-reig per aconseguir que es posi l’aigua a la casa ocupada per l’0bra Social de la PAHC  a Cal Cases i que l’Ajuntament comenci a treballar per solucionar els problemes d’habitatge del poble. Reproduïm a continuació el comunicat que la PAHC Berguedà a fet públic aquest matí:

En el dia d’avui , fa ja una setmana que l’Ajuntament de Puig-reig va decidir tallar l’aigua a l’Obra Social de Cal Cases 79, on viuen dues famílies amb nenes de 4, 10 i 15 anys. Fa uns dies ens semblava que es podria desbloquejar la situació, però la incompetència de l’alcaldia ens ha tornat a portar a un cul de sac. Les declaracions reiterades de l’alcalde de Puig-reig defensant uns punts que compartíem plenament, quan hem volgut plasmar-los en un acord públic i davant d’una mediadora s’han vist frustrats per un nou canvi de plantejament de l’alcalde.

La darrera proposta que ens ha fet arribar el consistori, sense cap ni peus i que no té res a veure amb el que el mateix alcalde defensava un parell de dies abans, passa per reallotjar a les dues famílies de l’Obra Social al que havia estat domicili de la família Cortés, oblidant-se per tant de tots els compromisos de cercar pisos de la banca per posar-los en règim de lloguer social. L’al·lucinant proposta implica que Josep Maria Domènech hauria de cohabitar amb la família Cortés en aquell domicili, tot i no tenir cap mena de relació de parentiu amb aquesta família. Una situació clarament surrealista.

L’esmentat pis té importants problemes d’insalubritat i no és habitable. Per abordar aquesta qüestió l’ajuntament es proposa fer-hi obres per tal d’acondicionar-lo. Obres que si es fan malament no serveixen per a res, i si es fan bé valen un ronyó; un ronyó del pressupost municipal per a arranjar un pis privat.

Mentre les famílies no tinguin ingressos, l’ajuntament es faria càrrec del lloguer, i un cop poguessin pagar haurien de fer front a un lloguer de 250 euros. És a dir, ni de lluny es tracta d’un lloguer social ni assegura que es pugui assumir. A més es vol fer retornar la família Cortés al domicili que havien deixat i on tenen un deute important; un deute que els posaria de nou en una situació d’extrema precarietat: haurien de fer front a un lloguer que no és social, haurien de fer front al deute, i tot plegat amb el risc de ser denunciats per impagament i desnonats al cap i a la fi.  Tampoc veiem en aquesta proposta cap resposta a l’emergència habitacional en el municipi: no es cerca un parc d’habitatges per a ús de les persones necessitades del municipi, no hi ha cap voluntat a mig ni llarg termini de donar resposta a aquesta problemàtica.

Es fa evident en tot aquest afer la voluntat de focalitzar la problemàtica d’habitatge en una família, obviant fins i tot que a l’Obra Social hi viu el Josep Maria, que després de 19 mesos al municipi mai ha aconseguit ser empadronat, amb el greu perjudici que li ha suposat i suposa. L’empadronament és obligació de tot ajuntament, i el de Puig-reig està actuant de manera il·legal i de forma reiterada, posant el Josep Maria en una impossibilitat d’aconseguir ajudes, feina, etc.  Durant tots aquests mesos el Josep Maria va habitar en un pis en procés d’execució hipotecària i sense condicions (sense cuina ni lavabo, ple de rates, etc) rellogat il·legalment pagant un lloguer de cent euros al mes. En el moment que ja no va poder fer front al seu lloguer, se li va exigir que abandonés el pis, i és en aquestes circumstàncies que fou acollit provisionalment a l’Obra Social de la PAHC.

Volem assenyalar que l’únic responsable de l’ocupació de Cal Cases 79 és l’ajuntament de Puig-reig al no disposar d’habitatges per posar a disposició de les persones que ho necessiten de manera urgent. Si el consistori fes la seva feina de manera responsable, les persones al llindar de l’exclusió  social no es veurien obligades a emprendre mesures tant dràstiques. Diverses famílies amb necessitats habitacionals al municipi veuen com no se’ls donen respostes des del consistori. L’extravagant última proposta de l’ajuntament, que vol que el Josep Maria convisqui amb una altra família és la cirereta del pastís que demostra que no hi ha habitatges a disposició de la gent que ho necessita, i reafirma la manca de voluntat del consistori per afrontar el problema.

Davant de tot això la proposta de la PAHC i de les famílies segueix sent la mateixa del primer dia. La mateixa que esbombava l’alcalde com a pròpia i que compartim: negociar amb les entitats bancàries per aconseguir la cessió d’habitatges buits i posar-los en règim de lloguer social a disposició de les famílies necessitades del municipi, també en el cas de les famílies de l’Obra Social, que hi serien reallotjades. Fins i tot fem un pas més per facilitar una solució i proposem que puguin ser reallotjades en pisos particulars, però, això sí, en règim de lloguer social (és a dir, com a màxim un 30% dels ingressos de la família destinats a l’habitatge i els subministraments). Esperem que l’ajuntament abordi d’una vegada per totes el problema des de l’arrel, és a dir, dotant Puig-reig d’un parc d’habitatges per a gent que ho necesiti. Des de la PAHC tornem a insistir que abandonarem l’Obra Social de Cal Cases 79 en el moment que les dues famílies que ara hi viuen siguin reallotjades en pisos en règim de lloguer social. Mentre no es faci efectiu aquest reallotjament que desitjem les famílies, la PAHC, els veïns de Cal Cases i l’ajuntament, exigim que es restableixi el subministre d’aigua corrent de manera inmediata. És senzill sortir d’aquest atzucac. Li toca a l’alcaldia fer bé les coses d’una vegada i desencallar-ho. És responsabilitat del consistori dotar-se d’habitatges per tal que les famílies amb necessitats no s’hagin de veure empeses a les ocupacions d’immobles.

PAHC BERGUEDÀ

Puig-reig, 26 de gener de 2015