logo b llibertari
llibertari

Segueix l’explotació a Monserveis

El 20 d’agost de 2018 vam presentar una denúncia a la Inspecció de Treball de la que se n’ha derivat un informe del passat mes de setembre on es constata que 52 treballadores no estaven donades d’alta a la Seguretat Social i 30 no tenien autorització administrativa per residir ni treballar a l’Estat espanyol.
A fi i efecte de poder facilitar l’informe de la inspecció a extreballadores o treballadores vam convocar-les a venir al nostre local. En aquestes setmanes hem parlat amb més de dotze treballadores o extreballadores de l’empresa. Amb tot podem afirmar rotundament que l’empresa Monserveis segueix explotant persones sense estar donades d’alta la seguretat social i sense permís de treball ni de residència.
També podem afirmar que les treballadores amb qui hem contactat que estaven donades d’alta a la Seguretat Social ho estan per moltes menys hores de les que fan realment i amb categories que no es corresponen amb la tasca que realitzen.
Com a conseqüència de tot això:
1. A partir de l’informe de la primera inspecció 4 dones han pogut iniciar els tràmits per tenir els papers per arrelament laboral. Amb les denuncies d’aquest setembre 2 més els obtindran.
2. El passat mes d’octubre vam crear una Secció Sindical de la CGT a Monserveis, l’existència de la qual ha estat comunicada a l’empresa aquesta setmana.
3. Hem posat fins a 6 denúncies a la Inspecció de Treball i 2 als jutjats.
4. Hem impugnat les eleccions sindicals que la UGT havia convocat amb connivència i en col·laboració amb l’empresa.
5. La nostra secció sindical a l’empresa ha presentat la següent taula reivindicativa:
    1) Donar d’alta a la Seguretat Social a totes les treballadores.
    2) Que totes les treballadores cotitzin per les hores real que realitzen.
    3) Que les categories laborals es corresponguin amb les tasques reals que realitzen les treballadores a l’empresa.
    4) Poder desenvolupar amb llibertat les tasques sindicals a l’empesa. Poder informar a totes les treballadores dels seus drets.

Resteu atents a les properes convocatòries.

Berga, 26 de novembre de 2019

Secció Sindical de la CGT a Monserveis
CGT del Berguedà