logo b llibertari
llibertari

Solidaritat amb les companyes de Sant Boi

CONCENTRACIÓ PER DEMANAR QUE L’ATENEU SANTBOIÀ SIGUI DECLARAT BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

EL PROPER DILLUNS 25/01/2009 S’HA CONVOCAT UNA CONCENTRACIÓ A LES 17:30 A LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT PER DEMANAR QUE L’ATENEU SANTBOIÀ SIGUI DECLARAT BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL. AQUEST TEMA ES PARLARÀ AL PLE MUNICIPAL QUE COMENÇA A LES 18:00.

DURANT AQUESTA SETMANA MOLTES PERSONES ESTAN PRESENTANT INSTÀNCIES A L’AJUNTAMENT EXPOSANT ELS SEGÜENTS MOTIUS:

Se solicita declarar al Ateneu Santboià bien de interés cultural

Entra una instància per a que declarin l’Ateneu Santboià bé cultural d’interés local ( Ver ejemplar de la hoja de solicitud para que se termine de rellenar con los datos personales, y la exposición de motivos, ambos documentos hay que pasarlos personalmente por el registro del ayuntamiento. )

EXPOSO:

1- Que l’Ateneu Santboià no és una edificació protegida per l’Administració Pública.

2- Que l’Ateneu Santboià és un referent històric, social i cultural de magnitud única a Sant Boi de Llobregat.

3- Que encara queda més del 90% de l’Ateneu Santboià sense enderrocar i en condicions de ser rehabilitat, i que les parts destruïdes podrien ser reconstruïdes.

4- Que a Sant Boi de Llobregat hi ha 51 edificacions protegides.

5- Que sé que la potestat de protegir una edificació recau, a nivell primari, sobre el Ple Municipal.

DEMANO:

1- Que l’Ateneu Santboià sigui declarat Bé Cultural d’Interès Local.

2- Que s’aturi l’enderroc de l’Ateneu Santboià fins que el Ple Municipal tracti el punt 1 d’aquest apartat amb el respecte i l’atenció que l’assumpte mereix.