logo b llibertari
llibertari

Un jutjat multarà funcionaris de l’Ajuntament de Berga

El jutjat contenciós administratiu número 13 de Barcelona ha advertit a l’Ajuntament de Berga que podria multar als funcionaris responsables en la tramitació d’un expedient si continuen incomplint els seus requeriments. El fet és que l’esmentat jutjat ja ha demanat en diverses ocasions l’expedient a l’ajuntament sense que l’ens municipal l’hagi remès a l’òrgan judicial. Segons la resolució, les multes poden ascendir fins a 1.202 euros. A més, el jutjat també ha requerit a l’ajuntament per tal que faciliti els noms i cognoms funcionaris responsables de l’expedient en un termini de deu dies.

És habitual que moltes administracions enviïn amb cert retard els expedients al jutjats, especialment quan la tramitació pels serveis municipals no ha estat la correcta o s’hi poden trobar irregularitats. No obstant això, els advertiments judicials no solen ser tan contundents com en aquest cas, en què el retard provocat per l’ajuntament ja era excessiu.

El procediment judicial en qüestió deriva d’una sanció de trànsit que es va interposar el 30 de setembre de 2006 a una de les persones que, junt amb moltes altres, també va ser multada en aplicació de l’Ordenança de Civisme. La sanció va ser anul·lada precisament per un altre jutjat contencios administratiu de Barcelona, atès que la infracció imputada per la Guardia Urbana de Berga a la persona que va portar la furgoneta aquell dia de la protesta per deixar-hi els trastos mínims per fer la protesta, no oferia cap tipus de credibilitat segons la jutgessa que va resoldre el cas. Posteriorment, el ciutadà afectat va demanar a l’ajuntament que li retornessin els diners que ja havia abonat en concepte de la multa, juntament amb els seus interessos, que l’òrgan municipal ara es nega a retornar. Es dóna la circumstància que la demanda del ciutadà pretén que se li retornin uns interessos que difícilment excedeixen els 30 euros, mentre que les multes que es podrien imposar als funcionaris de l’ajuntament són d’imports molt superiors.

multaranlajuntament